top of page
Wildlife Background

Ansökan och avgifter

Föreningens småbarnspedagogik övervakas av Kyrkslätt Kommuns bildningsväsen och understöds ekonomiskt av Kyrkslätt Kommun.

Vi följer Kyrkslätts Kommuns klientavgifter för småbarnspedagogik.

 Klientavgifter fr.om 1.8.2020

max 20 h/vecka        173 €
21-35 h/vecka           230 €
över 35 h/vecka        288 €

 

Daghemmet Regnbågen är servicesedel producent fr.om 1.8.2018. Familjerna ansöker om servicesedel från Kyrkslätt Kommun. Länk här nedan.

Ansökan om servicesedel

Vi följer Kyrkslätt Kommuns plan för småbarnspedagogik.

Kyrkslätt plan för småbarnspedagogik

Mer information fås av daghemsföreståndaren tel: 045 114 0025.  Tag gärna kontakt med oss och hör dig för om lediga platser!

Regnbågens egen ansökningsblankett om dagvårdsplats

5C864657-3DE2-4995-B3B6-B59AD6618DB8.jpe
bottom of page